Meny

Blogg

Helöverlåten till Jesus

2019-10-26

Antikrists och antikristers framträdande
Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen. Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet.
1 Joh. 2:18-25

Ovanstående bibelord är ett aktuellt budskap till oss i idag. Mörker, villfarelse och antikristliga budskap florerar ännu mer i vår tid än någonsin. Kristna normer förkastas. Vi kan bara se hur läget är i lilla Vetlanda. Vecka 37 blev en vecka med budskapet ”Var den du är”. Detta anammades av kyrkorna och man ställde gladeligen upp. Vårt påpekande att detta budskap inte stämmer med vår kristna värdegrund blev nertystat. Att man dessutom tog fram en affisch i pridefärger visar på en blindhet inför vad Guds ord säger om att inte släppa in världen i Guds församling. Prideflaggan är en politisk flagga som står för normlöshet, sexuell omoral och perversitet. Att hissa denna flagga framför stadshus och museum leder inte till Guds välsignelse över staden. Vi skall som Jesus älska alla människor, men inte synden.

Min längtan och bön är att vi skall få uppleva en genomgripande väckelse och besökelsetid som griper tag i vårt svenska folk. För att detta skall ske behöver vi ropa till Herren och varje dag leva i omvändelse med våra liv. Jag ser framför mig en Guds församling som börjar leva som man gjorde på apostlarnas tid och i forna väckelsetider i vårt land. Om vi är fyllda med Jesu kärlek och den helige Andes kraft så kommer vi att dra sökande människor till oss. Tänk dig att människor kommer i syndanöd när du möter dem på gatan eller när de går förbi kyrkan, ditt hus eller din lägenhet. Om detta skedde på apostlarnas tid och i forna väckelsetider i vårt land så kan det ske även idag. Men det kan bara ske om vi lever våra liv i överlåtelse till Jesus och prioriterar honom utan någon kompromiss. Jag vill leva ett helöverlåtet liv till Jesus! Vill du?

Leif Johansson

Vårt uppdrag

2018-08-02

Vårt uppdrag som församling och kyrka i Vetlanda är att sprida evangeliet om Jesus och vinna människor för himmelen. Vårt liv på jorden är kort mot den evighet som väntar alla människor, vare sig vi tror på det eller inte. Bibeln säger att det finns bara en väg till himmelen och till Gud och den vägen är Jesus Kristus. Jesus säger själv att Han är vägen sanningen och livet och ingen kommer till Fadern utom genom Honom. För att komma till himmelen måste vi också leva i renhet nära Jesus. Bibeln säger att inget orent någonsin kommer in i himmelen.

Sverige är det mest sekulariserade landet i världen som i stort vänt Gud ryggen. Nu har Europride startat, där synd och orenheten lyfts fram som något naturligt i vårt land. Man säger vi skall värna för ”allas lika värde”. Visst är alla människor lika värda inför Gud. Men vi måste komma ihåg att Gud hatar synden.

1 Kor 6:9–10 Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike.

För att ärva Guds rike så måste vi tvättas rena i Jesu blod.

1 Kor 6:11 Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.

Om vi nu anser att alla människor är lika värda så är det församlingens och kyrkans plikt att varna de människor som är på fel väg med sina liv. Sedan syndafallet i Edens lustgård så har Satan försökt förföra människan. Profeter och Gudsmän har trätt fram och varnat för Guds dom på grund av synd. Vi vet hur det gick på Noas tid. Folket gjorde ingen bättring. När Gud stängt dörren till arken var det för sent. Vi vet också hur det gick för Sodom. Gud hade lovat rädda staden om det fanns tio rättfärdiga där. Gud är full av nåd men det finns också en gräns. Tyvärr fanns det inte ens tio rättfärdiga människor i Sodom och staden gick under. Vi läser om andra profeter i Gamla testamentet som varnade när Israels kungar och folk inte följde Herren. Vissa kungar omvände sig och undvek straffdomar, andra gjorde inte det och det förde med sig att domen som de varnades för blev verklig.

Du kanske menar och tycker att vi nu lever i Nya testamentets och nådens tidsålder. Men hela Nya testamentet visar klart och tydligt att om vi skall nå himmelen så måste vi vara renade i Jesus blod och följa Honom och Hans ord.

Sverige har varit benådat från straffdomar tillbaka i tiden. De profetiska varningarna togs då på allvar och många omvände sig. Djupt troende syskon bad och fastade för vår nation och många missionärer sändes ut från Sverige till främmande länder. Detta gjorde att Sverige undvek invasion från främmande makt.
Idag träder profeter åter fram och varnar Sverige för straffdomar om det inte sker omvändelse och kursändring. Det mörker och den synd som florerar idag i vårt land, är långt vida värre än hur det var i slutet på 1940-talet och början på 1950-talet. Gud är nådig och varnar oss och vi måste ta åt oss dessa varningar innan det blir för sent.

2 Krön 7:14 Men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.

Det känns bara så tråkigt att det uppstått en förkunnelse i Sverige som endast talar om Guds stora nåd. Och att Gud inte alls kommer med dom på grund av den stora synd som florerar i vårt land. Vi behöver bara gå tillbaka till Bibeln, som är Guds ord, och se vad som händer om man inte lyssnar till varningar och vänder om.

Jag vill tillhöra den skara som lever i omvändelse, renhet och som söker Herrens ledning för genombrott och väckelse i vårt land. De människor jag möter skall kunna se Jesus i mig. Jag hoppas att denna lilla föraktade skara växer och mångdubblas så att Sveriges land ännu en gång kan räddas från straffdomar.

Tiden är kort så min uppmaning är: VÄND OM NU!

Leif Johansson

Vår kallelse

IMG_1408.jpg 2018-06-13

Församlingen har det senaste året starkare upplevt behovet av att söka Herren för ett andligt genombrott i Vetlanda och på Höglandet.

Profetiska tilltal från flera Herrens tjänare har bekräftat att Han vill utgjuta sin Ande över oss. Jesus har lovat i sitt ord att om vi tar vårt kors och följer Honom är vi Hans lärjungar. Då kan vi med frimodighet be om det som vi önskar och vi skall få det vi ber om. Jesus har gjort allt för oss och vi behöver bara öppna våra hjärtan och ta emot av Hans bönesvar. Jag är övertygad om att när vi håller oss till ordet som är Jesus så är Han med och stadfäster sitt ord med de under och tecken som följer det.

Vi har under våren varit ute på stan på lördagar. Då har vi sjungit, vittnat och bett för Vetlandaborna. Flera av dem vi bett för har upplevt helande i sina kroppar. Lördagen den 16 juni från kl 11:00 kommer vi vara ute på stan igen för att sjunga och vittna om Jesus. Vi kommer också att be för människor som är sjuka och de som vill omvända sig och bli en Jesu efterföljare.

Vetlanda Friförsamlings uppdrag och kallelse är att vara ute bland folket för att sprida det glada budskapet om att Jesus förmår att hela och upprätta till både ande, kropp och själ.

Leif Johansson

Kors-logga.jpg

Vetlanda Friförsamling - Kyrkogatan 32 - Vetlanda - info@vetlandafri.se